Regulamin sklepu

Sklep internetowy, działający pod adresem www.lasogrod.swidnica.pl, prowadzony jest przez firmę P.H.U Ryszard Heród ul.Westerplatte 7 58-100 Świdnica , będącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, któremu nadano NIP: 884-225-95-99. Biuro firmy P.H.U Ryszard Heród znajduje się w Świdnicy przy ul. Westerplatte 7, 58-100 Świdnica.Regulamin zakupów

Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe www.lasogrod.swidnica.pl. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep oraz prośbę o potwierdzenie zamówienia. Jednocześnie jest informowany, że do przesyłki załączony będzie regulamin zakupów w sklepie internetowym www.lasogrod.swidnica.pl.
Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się, w przypadku zamówień płatnych przelewem - po tym, jak na rachunku bankowym P.H.U Ryszard Heród zostanie zaksięgowana wpłata za złożone zamówienie.

Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie lub u dostawców sklepu.
W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i terminie realizacji i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

Klient może wprowadzić zmiany w złożonym zamówieniu do momentu wysłania towaru.
Klient może wycofać złożone zamówienie wysyłając e-mail, z prośbą o wycofanie zamówienia, na adres stihl@adner.net lub telefonicznie pod nr +48 74 856-87-57,
Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian.

Towary dostępne w magazynie wysyłane są do klienta w terminie 1-2 dni roboczych i dostarczane w sposób ustalony w zamówieniu w terminie 3-5 dni roboczych. Realizacja zamówień na towary, których aktualnie brak w magazynie jest uzgadniana z klientem pocztą e-mail lub telefonicznie.

Klient dokonuje płatności za zamówione towary przelewem na rachunek bankowy:
PKO BP S.A
Konto : 32 1020 5138 0000 9602 0010 9215
Koszt dostawy towaru podawany jest podczas składania zamówienia w sklepie internetowym www.lasogrod.swidnica.pl. Dla większych przesyłek koszty uzgadniane są indywidualnie z zamawiającym za pomocą e-mail lub telefonicznie.

Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy klientem a firmą P.H.U Ryszard Heród. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy ma miejsce poprzez wydrukowanie i przekazanie klientowi dokumentu noszącego nazwę "specyfikacja dostawy" lub faktury VAT.

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku "O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego" określa uprawnienie kupującego do żądania, w sytuacji gdy zakupiony towar jest niezgodny z umową - doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
Relamacje należy składać w formie pisemnej po uprzednim skontaktowaniu się z firmą P.H.U Ryszard Heród na adres e-mail stihl@adner.net lub telefonicznie pod nr
+48 74 856 87 57
Naprawy i wymiany dokonywane są nieodpłatnie (zapewniamy zwrot kosztów poniesionych przez kupującego związanych z demontażem, dostarczeniem, robocizną, materiałami oraz ponownym zamontowaniem i uruchomieniem). 14 dni jest terminem wiążącym na ustosunkowanie się do żądania kupującego i nie dokonanie tego oznacza uznanie żądania za uzasadnione.
Jeśli zaistniały okoliczności, w których kupujący nie może żądać naprawy lub wymiany albo sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa lub wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, konsument ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy (chyba że niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna). Konsument traci uprawnienia do żądania doprowadzenia towaru do zgodności z umową, jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności tego towaru z zawartą umową nie zawiadomi firmy P.H.U Ryszard Heród., a w każdym przypadku uprawnienie wygasa z upływem dwóch lat od wydania rzeczy.

Ewentualne wady lub uszkodzenia sprzętu objęte gwarancją będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych (w uzasadnionych przypadkach termin ten zostanie indywidualnie uzgodniony z klientem). Reklamacje towarów posiadających karty gwarancyjne producentów należy składać w sposób wskazany w karcie - towary te są objęte gwarancja producenta. Na pozostałe towary w sprawie reklamacji należy kontaktować się z firmą P.H.U Ryszard Heród na adres e-mail stihl@adner.netlub telefonicznie pod nr +48 74 856 87 57 i po uzgodnieniu wysłać towar Pocztą Polską na adres biura firmy P.H.U Ryszard Heród. w Świdnicy: ul. Westerplatte 7, 58-100 Świdnica. Koszt przesyłki zostanie zwrócony natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji.

Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zwrócić kupiony towar bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odbioru przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony i musi być zwrócony w oryginalnym fabrycznym opakowaniu.

O zwrocie towaru sprzedawca musi być poinformowany w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki w formie pisemnej. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru z wyłączeniem kosztów przesyłki w obie strony. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.